Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Jelenlegi hely

Címlap

Activities calendar

Hirdetmény a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek átnevezéséről

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezései szerint közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.

Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Ságvári Endre utca, a Sallai Imre utca és a Dobos Kovács János utca átnevezését határozta el.

 

A Képviselő-testület kéri a település lakosságát, hogy

legkésőbb 2015. február 25. napjáig

jutassa el az átnevezésre vonatkozó esetleges javaslatait

az Ősi Polgármesteri Hivatalhoz

(8161 Ősi, Kossuth L. u. 40., telefon: 88/496-192, 88/496-372 / 17 vagy 18 mellék,

e-mail: ph.osi@invitel.hu).

Az utcák átnevezésére a lakosság véleményének kikérését követően kerül sor.

 

A Képviselő-testület a beérkezett javaslatok összegyűjtését követően hozza meg döntését.

Tájékoztatjuk érintett lakosainkat, hogy az átnevezés miatti ügyintézés megkönnyítése érdekében az Ősi Polgármesteri Hivatal a szükséges intézkedéseket megteszi.

Az adatváltozás átvezetése az állami szerveknél a lakosság számára illeték- és térítésmentes!

 

Ősi, 2015. február 12.

Ősi Község Önkormányzata

 

Az alábbi felmerült elnevezések vonatkozásában kérjük a lakosság szíves véleményét, valamint várjuk a lakosság által javasolt egyéb elnevezéseket!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az utcák elnevezésénél az alábbi szabályokra kell figyelemmel lenni:

A közterületek elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatosnak lennie.

Az elnevezés megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a természet- és társadalomtudományok eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen kívül a földrajzi környezetre, a mező- és erdőgazdasági művelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények magukba foglalják a mindenkori akadémiai helyesírás követését és az arra épülő szabályok betartását.

Élő személyről az utcák nem nevezhetőek el.

A közterület elnevezése - a közterületjelleg nélkül, de a szóközöket beleszámítva - ötven betűhelynél hosszabb nem lehet.

A közterületet úgy kell elnevezni, hogy két közterületnevet ne lehessen összetéveszteni.

Két elnevezést összetéveszthetőnek kell tekinteni, ha

a) csak a birtokos eset jelének meglétében vagy hiányában különböznek,

b) csak ragozásban különböznek,

c) ugyanannak a névnek egybe- és különírott formájú változatai,

d) ugyanannak a szónak rövidített és teljes kiírású változatai és másban nem különböznek,

e) ugyanannak a szónak másféle írásmódú változatai és másban nem különböznek.

 

Az elnevezésben földrajzi köznévi utótag előtt számot helyettesítő betű vagy számjegy nem használható.

 

 

Kérem válassza ki, hogy Ön szerint mi legyen a Ságvári Endre utca új neve.
Kérem, hogy vesszővel elválasztva írja le az Ön által javasolt új utcanevet, vagy utcaneveket.
Kérem válassza ki, hogy Ön szerint mi legyen a Sallai Imre utca új neve.
Kérem, hogy vesszővel elválasztva írja le az Ön által javasolt új utcanevet, vagy utcaneveket.
Kérem válassza ki, hogy Ön szerint mi legyen a Dobos Kovács János utca új neve.
Kérem, hogy vesszővel elválasztva írja le az Ön által javasolt új utcanevet, vagy utcaneveket.
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
3 + 11 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.

HVB HATÁROZATOK 2024

HVB határozat polgármesteri szavazólap jóváhagyásról

HVB határozat képviselői szavazólap jóváhagyásról

2024 HVB határozat képviselőjelöltek szavazólapi sorrendje

2024 HVB határozat polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendje

Báthory Tamás képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Winterné Holler Mónika Képviselő Jelölt Nyilvántartásba Vétele

Józsa Gábor Tamás Képviselő Jelölt Nyilvántartásba Vétele

Nánási Boglárka polgármesterjelölt nyilvántartásba vétel

Magyarósi Zsolt polgármesterjelölt nyilvántartásba vétel

Müller Renáta polgármesterjelölt nyilvántartásba vétel

Lencsés Rudolf képviselőjelölt nyilvántartásbavétel

Polgári László képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

Bordács Ferenc Balázs képviselőjelölt nyilvántartásba vétel

Balogh Kálmán képviselőjelölt nyilvántartásba vétel

Tollner Tibor képviselőjelölt nyilvántartásba vétel

Balogh Péter képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

Balogh Róbert képviselőjelölt nyilvántartásba vétel

Egyed Krisztiánné képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

Beke Ferenc képvsielőjelölt nyilvántartásba vétele

Domokos Béláné képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

Szügyi Lívia Gyöngyi polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

Balogh Máté Gergely polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

Fekete László polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

Balogh Károly képviselőjelölt nyilvántartásba vétele 

25 HVB HATÁROZAT POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS EREDMÉNYE

26 2024 HVB HATÁROZAT KÉPVISELŐVÁLASZTÁS EREDMÉNY

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 

Kerékpáros pihenőpont

Háziorvosi ellátás

A Mi újságunk 2023. április

2023

Záró beszámoló

Melléklet: 

Bölcsődei beiratkozás

Óvodai beiratkozás

Szemétszüret

Sanzonest

Melléklet: 

Beszélgetés Kubik Annával

Melléklet: 

Ősi övárok felújítása

Melléklet: 

Karbantartó munkatársat keresünk

Gólyagyűrűzés

Közhírré tétetik

Melléklet: 

Népességmonitor

Melléklet: 

Tojásfestés

Melléklet: 

„VESZPRÉM MEGYE KELETI KINCSEINEK ŐRZŐI”

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003

 Projekt címe: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői”
 
Támogatás összege: 50.000.000,- Ft
 
Megvalósítás tervezett időtartama: 2021. szeptember 01. – 2023. március 31.
 
Kedvezményezett: Veszprém Megyei Önkormányzat
 
Konzorciumi partnerek: 
 
Várpalota Város Önkormányzata
        Ősi Község Önkormányzata
        Tés Község Önkormányzata
        THURY-VÁR Nonprofit Kft
 

övárok felújítása

Melléklet: 

Ősi napok 2021 július 10-11

Melléklet: 

Projekthaladás 2021.05.31.

Ősi község Települési Értéktár

Tisztelt Lakosaink!

 

Önkormányzatunk tervei közt szerepel Települési Értéktár létrehozása, melyet azért tart fontosnak, hogy gyermekeink, unokáink számára méltó módon megőrizhessük, s tovább adhassuk értékeinket.

Annak érdekében, hogy el tudjuk kezdeni ezt a munkát, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága munkatársainak segítségével beszélgető estet szerveztünk a tavalyi év márciusában. A jó hangulatú délutánon a résztvevők aktív részvételével nagyon jó alapot tudtuk megteremteni Értéktárunknak, mit is jelent ez a jelenlevőknek, számukra, mik is lehetnek a helyi értékek. A programsorozat három rendezvényből épült fel; két beszélgetős est, s egy „Települési Értéknap” elnevezésű programból, melyen bemutathatjuk a beszélgetések során felmerült értékeinket. Azonban a pandémiás helyzet miatt már a második beszélgetős estet sem tudtuk megszervezni, csak online módon, s reméltük, hogy az Értéktár napot – melyre nagyon készültünk, terveztük – megszervezhetjük, s lebonyolíthatjuk rendezvényünket. Sajnos azonban a járványügyi helyzetre tekintettel ez nem jöhet, jöhetett létre. Az értéktár napot így az alábbi kisfilmmel szeretnénk pótolni, melyet Települési Kincsestárnak neveztünk el. A kisfilmben igyekeztünk településünket, értékeinket, kincseinket – a teljesség igénye nélkül – bemutatni. Fogadják és nézzék szeretettel!

A kisfilm és a programsorozat a „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” című, a Nemzeti Művelődési Intézet által elnyert pályázat, a Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében projekt keretében valósult meg.

Ezúton is köszönjük a lehetőséget a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága munkatársainak, Bánkutiné Mihalcsik Márta, módszertani referensnek, a kisfilm forgatásában nyújtott segítségért Hoffner Tibornak, s a videó elkészítéséért Göntér Eszternek.

Áramszünet 2021.03.10.

Gépjárműadó változás

Projecthaladás 2021.01.07

Pályázat lakásbérletre

Vészhelyzet megszűntetése

Meghívó Közmeghallgatásra

Esemény kezdete: 
2020-02-21 17:00

Játszótér bővítés - LEADER

 

Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében

 

2019 tavaszán új, mozgáskoordinációt fejlesztő játékelemekkel (hálós, négytornyú mászóvárral), valamint kültéri kondigépekkel, kosárlabda palánkkal, ivókúttal, szaletlivel, padokkal és kerékpártárolóval gazdagodott az Ősi központjában található játszótér. A megvalósult fejlesztéssel több korosztály számára is lehetőség nyílt a különböző mozgásformák gyakorlására, a szabadidő hasznos eltöltésére, és a családok aktív kikapcsolódására.

Ősi Község Önkormányzata a játszótér bővítését - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzati forrásból finanszírozott - Vidékfejlesztési Program keretén belül valósította meg. A támogatás mértéke: 100 %.

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület által meghirdetett, VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú, „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című felhívásra Ősi Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be. 

Az Irányító Hatóság a kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette, az elnyert támogatás összege: 6.743.002, - Ft. 

HVB HATÁROZATOK 2019

04_4_2019_HVB_hat_Winterné_Holler_Mónika_független_képviselő-jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

05_5_2019_ HVB_hat_Tollner_Tibor_független_képviselő-jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

06_6_2019_HVB_hat_Beke_Ferenc_független_képviselő-jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

07_7_2019_HVB_hat_Kárpáti_Ágnes_független_képviselő-jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

08_8_2019_HVB_hat_Beke_Ferenc_független_polgármester_jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

09_09_2019_HVB_hat_Kotzó_László_független_polgármester-jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

10_10_2019_HVB_hat_Vajda_Ferenc_Géza_független_képviselő_jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

11_11_2019_HVB_hat_Polgári_László_független_képviselő-jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

12_12_2019_HVB_hat_Dr._Várkonyi_Zoltán_képviselő-jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

13_13_2019_HVB_hat_Winter_Károlyné_független_képviselő-jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

14_14_2019_HVB_hat_Horváth_Lajosné_független_képviselő-jelölt_nyilvántartásba vétele.pdf

15_15_2019_HVB_hat_Balogh_Kálmán_független_képviselő-jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

16_16_2019_HVB_hat_Szügyi_Mihály_független_képviselő-jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

17_17_2019_HVB_hat_Balogh_Róbert_független_képviselő-jelölt_nyilvántartásba_vétele.pdf

18_18_2019_HVB_hat_Magyarosi_Henrietta_fuggetlen_kepviselo_jelolt_nyilvantartasba_vetele.pdf

19_19_2019_HVB_hat_Lencses_Rudolf_fuggetlen_kepviselo_jelolt_nyilvantartasba_vetele.pdf

20_20_2019_HVB_hat_Grund_Attila_fuggetlen_kepviselo_jelolt_nyilvantartasba_velete.pdf

21_21_2019_HVB_hat_Balogh_Karoly_fuggetlen_kepviselo-jelolt_nyilvantartasba_vetele.pdf

22_22_2019_HVB_hat_szavazolapon_sorren_polgarmester_jeloltek.pdf

23_23_2019_HVB_hat_szavazolapon_sorren_kepviselo-jeloltek.pdf

29_hvb_hatarozat_polgarmester_valasztasi_eredmeny.pdf

30_hvb_hatarozat_kepviselok_valasztasi_eredmeny.pdf

 

Melléklet: 

Falunap az 1010 éves Ősiben

Esemény kezdete: 
2019-06-08 08:00

"1010 Lóerő" Traktoros felvonulás

Esemény kezdete: 
2019-06-09 07:45

II. Toldi Kupa

Esemény kezdete: 
2019-06-09 10:00

Miénk a színpad

Esemény kezdete: 
2019-06-09 18:40

1010 Kavarás főzőverseny

Esemény kezdete: 
2019-06-09 09:00

Falunapi közösségi futás

Esemény kezdete: 
2019-06-09 08:00

Tegyük szebbé környezetünket!

Esemény kezdete: 
2019-03-19 08:00

"Fogyjunk szakszerűen"

Fogyjunk szakszerűen

Meghívó Közmeghallgatásra

Esemény kezdete: 
2018-11-21 17:00

A településrendezési eszközök véleményezési dokumentációja

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségekből kiindulva Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elindította a településrendezési eszközök, ezen belül a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat teljes felülvizsgálatát.

Előzetes vélemények

Környezeti értékelés

Bursa Felhívás A

Bursa Felhívás B

EFOP-1.5.2-16-2017-00010

Melléklet: 

Főzőverseny Falunap 2018

I. Toldi kupa 2018

Melléklet: 

Falunap 2018

A szabadtéri tüzek megelőzésével, a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

A szabadtéri tüzek megelőzésével,
a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére.

A magyarországi tüzek jelentős százaléka emberi tevékenység következtében keletkezik, ezért fontos, hogy mindenki megismerje és betartsa a szabadban történő tűzgyújtás alapvető szabályait. A tüzek keletkezéséhez és gyors terjedéséhez hozzájárulhat a száraz aljnövényzet, avar, és az erős szél is, amit a körültekintően végzett szabadban történő tűzgyújtás előtt figyelembe kell venni. A katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladatként kezelik a vegetáció-tüzek megelőzését, az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást.

A szabadban történő tűzgyújtás előírásait jogszabályok (törvény, kormány-, miniszteri-, és önkormányzati rendeletek) rögzítik:

 1. 1.      Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve, ha azt jogszabály külön megengedi.
 2. 2.      Belterületen csak abban az esetben lehet növényi (kerti) hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi.
  1. 3.      Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését (úgynevezett irányított égetés). Külterületen végzett 1-2 m2-en történő növényi hulladék égetés nem minősül irányított égetésnek.
 3. 4.      Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
 4. 5.      Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály, vagy hatósági döntés megengedi.
 5. 6.      A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (184-185. §, 187. §, 221-230. §).
 6. 7.      Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot vonhat maga után.

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett a következő alapvető szabályokat tartsuk be:

 1. 1.      A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
 2. 2.      Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 3. 3.      Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 4. 4.      Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
 5. 5.      Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
 6. 6.      Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
 7. 7.      A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.

Tűzgyújtási tilalmat (fokozottan tűzveszélyes időszakot a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével rendelhet el

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM OKF (www.katasztrofavedleem.hu), illetve a NÉBIH EI oldalait (www.erdotuz.hu).

Ősi Község Önkormányzata pályázatot hirdet mentor munkakör betöltésére

Ősi Község Önkormányzata pályázatot hirdet mentor munkakör betöltésére

 

Feladatok:

-          az EFOP 1.5.2-16-2017-00010 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” tárgyú felhívásra megvalósuló pályázat (a továbbiakban: projekt) keretében munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása (munkában és azon kívül). Szükséges mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt;

-          a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;

-          családok életvezetésének szakmai segítése, szülőkkel való kapcsolatfelvétel, a szülők munkához segítése;

-          a projekt keretében több generáció bevonása a közösségi programokba, ehhez szükséges közösségi tér kialakítása,

-          részt vesz a célcsoporthoz tartozó egyének felkutatásában,

-          aktív részvétel a toborzás, a motiválás, a bevonás folyamatában,

-          a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása,

-          a munkavállalásuk és munkahelymegtartásuk elősegítése,

-          a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű ember munkahelyi beilleszkedésének segítése,

-          az ügyfél folyamatos kisérése, támogatása,

-          egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása, nyomon követése,

-          elvégez minden további feladatot, amelyekkel a munkáltatója és a szakmai koordinátor megbízza és összhangban van a projekt végrehajtása érdekében kiadott jogszabályokkal, IH közleményekkel, utasításokkal és iránymutatásokkal.

-          közreműködik a projekthez kapcsolódó, a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban előírt adminisztratív feladatok ellátásában;

-          a projektet érintő külső ellenőrzésekben való részvétel.

 

Elvárt képességek:

Ravatalozó ünnepélyes megszentelése

Esemény kezdete: 
2018-03-09 18:00

FELHÍVÁS BÖLCSŐDEI IGÉNYEK JELZÉSÉRE

Tisztelt Lakosaink!

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt) amennyiben a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. 

A Gyvt. értelmében az önkormányzat ezen kötelezettségének 2019. január 1-től kell eleget tennie. 

A Gyvt. 94. § (3a) bekezdése szerint az önkormányzat minden év március 1-jéig felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon, annak érdekében, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezhesse a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

 

A bölcsődei ellátás kérésének feltétele:

-     a gyermek húszhetes korának betöltése (bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától három éves koráig nevelhető),

-     a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szülő/törvényes képviselő munkavégzése (ide értve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni). A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, Ez azt jelenti, hogy a kisgyermek 2,5 éves korától óvodába járhat.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátásra vonatkozó igényüket az Ősi Polgármesteri Hivatalnál (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.) hozzáférhető, vagy a települési honlapról (www.osikozseg.hu) letölthető Nyilatkozat nyomtatványon jelezhetik.

 

Kérjük, hogy az igényeket a Nyilatkozat egy kitöltött, szülő/törvényes képviselő által aláírt példányával az Ősi Polgármesteri Hivatal (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.) címére kell eljuttatni személyesen vagy postai úton legkésőbb 2018. április 15. napjáig.

N y i l a t k o z a t bölcsődei ellátási igényre vonatkozóan 

 

Ősi Község Önkormányzata

Meghívó Közmeghallgatásra

Esemény kezdete: 
2018-02-23 17:00

Meghívó Közmeghallgatásra

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Önkormányzati Hivatali Portál - ELÜGY

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál (ELÜGY) természetes és jogi személyek számára biztosít elektronikus ügyintézési lehetőséget.

A Portál elérhető a következő linken: https://ohp.asp.lgov.hu.

Az elektronikus ügyintézés elektronikus azonosításhoz (ügyfélkapu, cégkapu) kötött!!

 

A felületen ki kell választani Ősi Község Önkormányzatát, majd a következő funkciók vehetők igénybe:

Adóegyenleg lekérdezés: Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügykövetés: A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Ügyindítás: Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet! Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Amennyiben nem találnak az adott ügyhöz kapcsolódó strukturált űrlapot, az e-Papír szolgáltatáson keresztül tudnak ügyet indítani. Figyelem helyi adók esetében győződjön meg arról, hogy a keresett adótípus bevezetésre került-e településünkön (adórendelet elérhető: http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed6dr7eo8dt1ee2em5cj8bx1cb2ca3ca8ca1bz6c).

Az e-Papír szolgáltatás itt érhető el: https://epapir.gov.hu/

 

Böngészőprogram, internet hozzáférés

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

 

Figyelem!

Az ELÜGY Portálon elérhető Ősi község részére megszemélyesített űrlapok száma folyamatosan bővülni fog! Az űrlapok aktualizálása, javítása is folyamatos!

Hivatásos gondnoki képzés: 2018. február 26 - március 01

Tájékoztató

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján hivatásos gondnoki képzést tart. A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a cselekvőképességében részlegesen, vagy teljesen korlátozott személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátáshoz.

A hivatásos gondnoki képzésre jelentkezhet, aki:

-          nagykorú,

-          cselekvőképes,

-          büntetlen előéletű,

-          legalább középfokú iskolai végzettségű,

-          magyar állampolgár.

A képzés tervezett időpontja: 2018. február 26-2018. március 01., helyszíne: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., fszt. Lasztovicza Jenő terem. A képzés költsége: 35.000,- Ft.

A képzés időtartama 28 óra, amely az írásbeli vizsga 1 órás időtartamát is magában foglalja.

A képzés tesztkérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul, a vizsga ideje: 2018. március 08.

A vizsga értékelése a vizsga napján történik. Az értékelés során a lehetséges értékelés: megfelelt/nem felelt meg. Nem bocsátható vizsgára az a személy, aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott.

A képzésben részt vevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal által kiállított tanúsítványt kapnak, amely alapján Budapest Főváros Kormányhivatal nyilvántartásba veszi őket.

A képzésre jelentkezni személyesen, illetve a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és Hivatal alábbi elérhetőségeire történő megküldésével 2018. február 23. napjáig lehet.

Levelezési cím: Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

E-mail: vemkh.szoc.gyamugy@veszprem.gov.hu

A képzésen való részvétel feltétele, hogy a jelentkező a képzés díját legkésőbb 2018. február 23. napjáig megfizesse. A Kormányhivatal a befizetett részvételi díjról számlát állít ki, mely a képzésen kerül átadásra a résztvevőnek.

A képzéssel, illetve a hivatásos gondnoki tevékenységgel kapcsolatosan további információt Badiczné Juhász Anna nyújt a 88/579-311-es telefonszámon, vagy a vemkh.szoc.gyamugy@veszprém.gov.hu e-mail címen.

Lakossági fórum: Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet tervezete

Esemény kezdete: 
2017-12-05 17:00

Tisztelt Lakosság!

2017. december 5. napján, kedden, 17.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk az Ősi Polgármesteri Hivatal (Ősi, Kossuth L. u. 40.) tanácstermében.

A rendezvény témája: Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet tervezete

A Települési Arculati Kézikönyv (TAK) a település egészére készül, leírja a település természeti és épített környezete (például középületek, közterületek, lakóházak) által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben továbbvinni.

Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben (TkR) biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése. A rendelet-tervezet a kézikönyv megállapításaira alapozva, a településkép alakításával összefüggő előírásokat, illetve a témához kapcsolódó korábbi önkormányzati rendeletek szabályait tartalmazza.

A 2017. október 24-i lakossági fórumon vetítéses előadáson tájékoztattuk Önöket a TAK tartalmával és az új településképi jogszabályokkal kapcsolatos tudnivalókról.

A településképi arculati kézikönyv eddig elkészült anyaga, a településképi rendelet tervezete megtekinthető a település honlapján (www.osikozseg.hu), a következő helyen: http://osikozseg.hu/telepuleskepi_arculati_kezikonyv_es_telepuleskepi_re....

Kérjük, tisztelje meg a fórumot jelenlétével, mondja el vagy írja meg véleményét, javaslatait!

Az Ősi község honlapján található TAK és TkR tervezetekkel kapcsolatban a partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthatnak ph.osi@invitel.hu e-mail címen és az Polgármesteri Hivatalnál személyesen vagy postai úton (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.). A véleményeket 2017. december 13-ig lehet eljuttatni az önkormányzathoz, a ph.osi@invitel.hu e-mail címen vagy az önkormányzatnak címzett levélben (Ősi Község Önkormányzat, 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.)

Kérjük, vegyen részt Ön is a TAK és a TkR elkészítésében!

Szóljon bele, formálja Ön is a jövő Ősijét!

 

Ősi, 2017. november 27.                                               Kotzó László

                                                                                   polgármester

TAK véleményezési csomag

Lakossági fórum: Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet tervezete

Tisztelt Lakosság!

2017. december 5. napján, kedden, 17.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk az Ősi Polgármesteri Hivatal (Ősi, Kossuth L. u. 40.) tanácstermében.

A rendezvény témája: Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet tervezete

A Települési Arculati Kézikönyv (TAK) a település egészére készül, leírja a település természeti és épített környezete (például középületek, közterületek, lakóházak) által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben továbbvinni.

Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben (TkR) biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése. A rendelet-tervezet a kézikönyv megállapításaira alapozva, a településkép alakításával összefüggő előírásokat, illetve a témához kapcsolódó korábbi önkormányzati rendeletek szabályait tartalmazza.

A 2017. október 24-i lakossági fórumon vetítéses előadáson tájékoztattuk Önöket a TAK tartalmával és az új településképi jogszabályokkal kapcsolatos tudnivalókról.

A településképi arculati kézikönyv eddig elkészült anyaga, a településképi rendelet tervezete megtekinthető a település honlapján (www.osikozseg.hu), a következő helyen: http://osikozseg.hu/telepuleskepi_arculati_kezikonyv_es_telepuleskepi_re....

Kérjük, tisztelje meg a fórumot jelenlétével, mondja el vagy írja meg véleményét, javaslatait!

Az Ősi község honlapján található TAK és TkR tervezetekkel kapcsolatban a partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthatnak ph.osi@invitel.hu e-mail címen és az Polgármesteri Hivatalnál személyesen vagy postai úton (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.). A véleményeket 2017. december 13-ig lehet eljuttatni az önkormányzathoz, a ph.osi@invitel.hu e-mail címen vagy az önkormányzatnak címzett levélben (Ősi Község Önkormányzat, 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.)

Kérjük, vegyen részt Ön is a TAK és a TkR elkészítésében!

Szóljon bele, formálja Ön is a jövő Ősijét!

 

Ősi, 2017. november 27.                                               Kotzó László

                                                                                   polgármester

TAK véleményezési csomag

Településképi rendelet-tervezet - első egyeztetés

 

Hőségriasztás

Rendelési idő változása

Melléklet: 

Óvodai beíratás 2017

A karácsony titka

A karácsonyról írni nehéz. Nehéz, mert szinte mindenki ír, beszél róla és emiatt megeshet, hogy a gondolatok közhelynek tűnnek. Nehéz azért is írni róla, mert minden embernek más-más értékeket jelenít meg. Igaz azonban az ősi prófécia: ”A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az emberek hirdetik az örömhírt.”

Ez nemcsak a hitben, de a valóságban is igaz, hiszen karácsonyig egyre rövidebbek a nappalok. Későn, fáradtan, ködösen érkezik a reggel és korán leszáll az est. Ugyanakkor torlódnak mindennapjainkban a programok.  Mégis a hozzánk közelítő ünnep, a karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít. Öreg, fiatal türelmetlenül várja a megérkezését, csendességét, melegét, meghittségét. Várjuk az ajándékot, a jókívánságot hozó postást, régen, vagy ritkán látott szeretteinket.

Kérdezzük önmagunkat: Vajon mi a karácsony titka? A hívők számára, az hogy emberré lett Isten azért jött, hogy szolgálja az embereket, mutassa a szeretet útját. Fenséges gondolat ez, amelyet természetesen csak a hit tesz érthetővé. 

Én azt hiszem, a nem hívők is ugyanúgy vélekednek. A karácsony titka, varázsa az a szeretet, mely értelmet ad életünknek. Az a szeretet, mely egyfajta felismerés is, hogy valakinek szüksége van ránk.

Kérdezzük önmagunkat! Ha ennyire várjuk, miért nem rendezünk minden hónapban ehhez fogható ünnepeket? Vajon valóban jobban szeretjük egymást decemberben, mint egyébként? És ha ez a szeretet nemcsak karácsony idejére szól, akkor miért nem mutatjuk ki év közben ugyanezt a szeretetünket? Miért akarunk karácsonykor együtt lenni mindazokkal, akiket szeretünk? És miért nem akarjuk látni őket máskülönben? Miért idegeskedünk csendes együttlétek helyett? Miért bosszantjuk őket meggondolatlan kijelentéseinkkel, cselekedeteinkkel? 

Nehéz erre feleletet adni. Olyat, ami hihető, és igaz is. Egy biztos a karácsony varázsa mindenkit megérint. Hoz reményt, világosságot és pótolni igyekszik mindazt, amiről az egész évi rohanásban megfeledkezünk. Jóllakik a lélek, ha más lelkek táplálják, kiegészítik egymás hiányosságát és értelmet, örömöt adnak a következő karácsonyig. 

Kívánom Ősi valamennyi lakójának, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé ezt az ünnepet úgy, hogy kisugárzása hassa át az előttünk álló év hétköznapjait is! Meghitt ünnepet, áldott karácsonyt és eredményekben gazdag, békés, boldog újesztendőt kívánok!

 

Kotzó László

polgármester

Melléklet: 

III. Adventi Gyertyagyújtás és Adventi vásár

Esemény kezdete: 
2016-12-11 15:00

II. Adventi vasárnap: Mikulás-napi rendezvény

Esemény kezdete: 
2016-12-04 15:00

Advent első vasárnapján ünnepre hangoló kézműves foglalkozás és Ramazuri Bábszínház

Esemény kezdete: 
2016-11-27 09:00

 

A képre kattintva nagyobb ablakban nyílik meg.

Felhívás szövőlepke elleni védekezésre

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön gyorsan terjed az amerikai fehér medvelepke (szövőlepke) fertőzés. 

A kártevők a fás szárú növények csúcsán jelentkeznek, a lombkorona felső naposabb részein rágják a lombot, hernyófészket készítenek. A hernyók kártétele a korona külső részén kezdődik, majd folyamatosan terjed, a hernyók növekedésükkel a teljes levelet elfogyasztják, tarrágást okoznak. 

Gyengébb fertőzés esetén a fészkek levágása és megsemmisítése is elegendő, ez egyben környezetkímélő módszer is. Erős fertőzés esetén szükség lehet a lárvák kelését követően mihamarabb elvégzett permetezésre az adott kultúrában engedélyezett rovarölő készítménnyel. Minél korábban végzik el a fészkek eltávolítását, annál nagyobb számú hernyót tudunk egyszerre elpusztítani, és a lombkárosítás mértéke is kisebb lesz. 

Kérem, hogy a birtokukban lévő fertőzött növényeken a szükséges védekezést mielőbb elvégezni szíveskedjenek. A védekezés kivitelésénél ügyeljenek arra, hogy az a környezetre ne jelentsen veszélyt, továbbá felhívjuk a figyelmet a vonatkozó munka- és egészségvédelmi rendszabályok betartására!

 

Ősi, 2016. szeptember 9.

Andrásiné Marton Mónika sk.

jegyző

Falunapi Ünnepség 2016 május 14-15

Esemény kezdete: 
2016-05-14 11:00

Ősi Sportközpont avató ünnepsége

Esemény kezdete: 
2016-04-23 11:00

TÁJÉKOZTATÁS szünidei gyermekétkeztetésről

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezés a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2016. március 24., 25., 29.) a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsődéhez tartozó konyha étteremben (8161 Ősi, Iskola u. 10.) helyben fogyasztással vehető igénybe.

Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő elvitelére.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje 2016. március 23.

A formanyomtatvány beszerezhető:

 • Ősi Polgármesteri Hivatalban (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.),
 • Letölthető Ősi Község Önkormányzata honlapjáról: Letölthető nyilatkozat innen.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben az Ősi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.) lehetséges.

Március 15-i Ünnepély Meghívó 2016

Esemény kezdete: 
2016-03-15 11:00

Meghívó közmeghallgatásra

Esemény kezdete: 
2016-02-26 17:00

Értesítjük a község lakosságát, hogy Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossággal való együttműködés, kapcsolattartás lehetőségének biztosítása érdekében – a korábbi falugyűlés célját betöltő - közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket.

A közmeghallgatás időpontja: 

2016. február 26. (péntek) 17.00 óra

  

A közmeghallgatás helye: 

Ősi Általános Iskola étterme (Ősi, Iskola u. 10.)

 

A közmeghallgatás napirendje:

1./   Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról

2./ Beszámoló az Önkormányzat feladatainak 2015. évi ellátásáról, fejlesztésekről, 2015. év fontosabb eseményeiről, rendezvényeiről

3./ Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati költségvetési tervezetről, lakossági javaslatok kérése

 

A közmeghallgatásra tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

 

Ősi, 2016. február 23.

Kotzó László sk.

polgármester

 

Újévi köszöntő 2015-2016

Óévbúcsúztatás-biztonsággal

Közeleg az év vége, lassan kezdődik a felhőtlen, önfeledt szórakozás ideje: december 28-tól vásárolhatók legálisan a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek.

A pirotechnikai tevékenység nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, testi épségét, egészségét; az emberek vagyonát, a természeti és az épített környezetet, illetve nem sértheti a tűzvédelmi szabályokat. Pirotechnikai termék jogosulatlan birtoklása, illetve felhasználása esetén a rendőrség intézkedik a jogosulatlan birtoklás és felhasználás megakadályozására. A szabadon birtokolható pirotechnikai termékek kivételével a talált pirotechnikai terméket haladéktalanul be kell jelenteni a rendőrségnek.

 

Kérjük, hogy pirotechnikai terméket csak hatósági engedéllyel rendelkező, legális árusító helyen vásároljanak. A legális forgalmazási helyeken szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki felvilágosítást is adhat a termék használatáról.

 

Az illegális árusoktól vásárolt termékek minősége nem ellenőrzött, a termékekről a magyar nyelvű használati útmutató általában hiányzik, ezért az elműködtetésük balesetet is okozhat.

Magánszemély petárdát továbbra sem birtokolhat, illetve nem működtethet el.

Magánszemélyek által szabadon felhasználható és tárolható pirotechnikai termékek más tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolhatók, lakásban a pirotechnikai termékeket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani. Tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni tilos, a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad. A pirotechnikai termékeket a használati útmutatónak megfelelően szabad felhasználni, csak zárt csomagolásban szállíthatók. Egy lakóegységen belül összesen csak egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.

Tűzijátékokat csak december 31-én 18.00 óra és január 01-jén 06.00 óra között lehet felhasználni.

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE

Ősi Község Önkormányzata által a településen nyújtható szociális támogatások (települési támogatás) feltételeit a települési szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) rendeletében szabályozza.

2015 évi 6. rendelet a települési szociális ellátásokról

 

A települési támogatások formái:

a) rendkívüli települési támogatás

b) gyógyszertámogatás

c) havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

b) lakhatási támogatás

c) betegápolási támogatás

f) egészségi állapotra tekintettel havi rendszerességgel megállapított települési támogatás, és

g) lakásvásárlók szociális támogatása.

 

Nyomtatványok a támogatások igényléséhez (itt letölthetők):

Munkáltatói jövedelemigazolás nyomtatvány

Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, gyógyszertámogatás, havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás, egészségi állapotra tekintettel megállapított települési támogatás, lakásvásárlók szociális támogatása) iránti kérelem.

Lakhatási támogatás iránti kérelem.

Betegápolási támogatás iránti kérelem nyomtatványok.

 

AZ EGYES TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ FŐBB FELTÉTELEK

...

III. Adventi gyertyagyújtás ünnepe

Esemény kezdete: 
2015-12-13 14:00

II. Adventi gyertyagyújtás ünnepének eseménye

Esemény kezdete: 
2015-12-06 14:30

ŐSI „ANDREOTTI” SPORTEGYESÜLET

ŐSI „ANDREOTTI” SPORTEGYESÜLET

 

Székhelye: 8161 Ősi, Kossuth L. u. 3/A.

Alakulás éve: 2011

Képviselője: Horváth Zoltán elnök

 

Az Egyesület működésének elején férfi labdarúgással illetve női kézilabdával foglalkozott. Labdarúgó csapataik kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek még nemzetközi szinten is. Az utóbbi években előtérbe került a női kézilabda, melyben csapatuk a kezdeti pénzügyi nehézségek ellenére egyre jobb teljesítményt nyújtott. Férfi kézilabda csapat indítására is igény merült fel, ők is indultak a bajnokságon. Női kézilabda csapatuk a 2013-14. évi bajnokságon dobogós, 3. helyezést ért el. Sikernek könyvelhetik el, hogy 2014. évben utánpótlás csapatokat tudtak versenyeztetni (9-10 éves lányokat) a Veszprém Megyei Erima Kisiskolás bajnokságban. 2014-ben férfi kézilabda csapatuk is nagy sikert ért el, hiszen a Veszprém Megyei Kézilabda Bajnokság második helyezettje lett. Női csapatuk a bronzérem megszerzése mellett több versenyen illetve kézilabda kupán diadalmaskodott, 2015. május 31-én női ezüstérmet szerzett a 2014-15-ben kiírt bajnokságban. A női csapatukból került ki Veszprém megye gólkirálya.

 

TAO pályázat 2015.

2015-16 évi TAO pályázat.pdf

2015-16 évi jóváhagyó határozat.pdf

SFP

SFP kérelem

SFP jóváhagyó határozat

Tájékoztató az Iskola utcai behajtási tilalomról

Behajtási engedély iránti kérelem magánszemélyek részére mellékletben csatolva megtalálható a tájékoztató alatt.

Mikor az álmok valóra válnak…

Idén is nagy lépést tettünk előre a járdafelújítás terén, hiszen az ősz beköszönte előtt átadhattuk a falu egyik leghosszabb és talán az egyik legrosszabb állapotban lévő gyalogútját. A József Attila utca páros oldalán húzódó felújított járdaszakasz mostantól lehetővé teszi, hogy a faluközpont (orvosi rendelő, polgármesteri hivatal) a Ladányi utca irányából gyalogszerrel is könnyen, biztonságosan megközelítő legyen.  Nem kell már többé az úttesten tolni a babakocsikat, és ezen túl az idősebbek is biztonságosabban közlekedhetnek a másfél méter széles betonjárdán.  Értékteremtő és faluszépítő munkájukért dicséret illeti a „járdaépítő közmunkás brigádunk” tagjait. Önkormányzatunk nevében megköszönöm Feka Lajosnak, Lukács Tamásnak, Bányász Jánosnak és Tóth Józsefnek, azt hogy idei nyár, embert próbáló hőségében, a közel 40 kilós betonlapokat emelgetve újjáépítették és járhatóvá tették az évtizedek óta elhanyagolt járdát. A járdaépítő csapat mellett dicséret illeti azokat a közfoglalkoztatott dolgozóinkat is, akik lelkiismeretes munkájukkal szép, virágos és tiszta környezetet teremtettek parkjainkban, közterületeinken. Külön megköszönöm Takács Attiláné, Salamon Lajosné, Szabó István és Szabó Imre lelkiismeretes munkáját!

Tájékoztató jegyző kinevezéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Péringer Ferencné jegyző Önkormányzatunknál fennálló munkaviszonya, 2015. szeptember 6-án, végleges áthelyezéssel megszűnt. Munkáltatói jogkörömben eljárva, a megüresedett tisztség betöltése érdekében, pályázatot írtam ki. A pályáztatási eljárás érvényes és eredményes volt. Az Ősi Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatainak ellátására, 2015. szeptember 22. napjától, határozatlan időre, Andrásiné Marton Mónika aljegyzőt neveztem ki.

Andrásiné Marton Mónika 1973. március 3-án született, születése óta Ősiben él, férjével itt építették fel otthonunkat, két gyermekükkel jelenleg is itt laknak.

Pályafutását1993-ban gyakornokként kezdte az Ősi Polgármesteri Hivatalban. Ezt követően munkaköre főként szociális igazgatáshoz, és egyéb igazgatási feladatokhoz kapcsolódott. 1998-ban kapta meg első diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetemhez csatolt Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Szociális Munkás Karán, mint szociális munkás. Felsőfokú végzettségének megfelelően az Ősi Községi Családsegítő Szolgálat vezetője lett, majd annak megszűnését követően ismét visszakerült a hivatalba.

2007-ben igazgatásszervezői diplomát szerzett a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán. Az elmúlt 8 év során több alkalommal huzamosabb ideig, saját munkakörének ellátása mellett - a jegyzői állás betöltetlensége miatt - jegyzői feladatok ellátásával is megbízták. 2013. május 15-től aljegyzőként dolgozott jegyzői kinevezéséig. Feladatát mindig lelkiismeretesen, becsületesen látja el. Több éves példaértékű, elhivatott szakmai munkája alapján alkalmasnak találtam a jegyzői tisztség betöltésére és kineveztem Ősi község jegyzőjévé.

 

 

Vezetői kinevezéséhez gratulálok és további munkájához sok sikert kívánok!

 

Kotzó László polgármester

TÉRSÉGI NÉPJÓLÉTI GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATA ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

TÉRSÉGI NÉPJÓLÉTI GONDOZÁSI KÖZPONT

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATA ÉS

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

 

 

 

SZÉKHELY:

 

 

Gyermekjóléti Szolgálat

Várpalota, Kastélydomb u. 6.

Tel:06/88/470705

Szakmai Vezető: Szücs Zoltánné

 

Családsegítő Szolgálat

8100 Várpalota, Felsőinkám u. 1.

Tel:06/88/470890

Szakmai vezető:  Angermanné Csaba Edina

 

 

 

ŐSI IRODA

 

8161 Ősi Kossuth Lajos u. 117.

Tel: 06/88/573412

 

 

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Kárpáti Ágnes családgondozó

Tel: 06/88/573412

 

 

Ügyfélfogadási idő:

 

Hétfő:      08.00 – 14.00

Kedd:      12.00 – 16.00

 Szerda:    08.00 – 12.00

 Péntek:    08.00 – 12.00

 

 

 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Majer Edina családgondozó

Tel:06/70/3321318

 

 

Ügyfélfogadási idő:

 

 

Szerda:    08.00 – 14.00

Tájékoztató Okmányiroda Ügyfélfogadásáról

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a - Kormányablak kialakításával kapcsolatos munkálatok befejezéséig – a Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztályán (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.) az ügyfélfogadás várhatóan 2015. november 19. napjáig szünetel.

 

Az átalakítás időtartama alatt, helyben (Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. fszt. 16-os irodában, megközelítés főbejárat felől) kizárólag lakcímváltozással kapcsolatos kérelmek előterjesztésére, az elkészült okmányok átvételére, valamint az elvett/visszavont okmányok kiadására lesz lehetőség az alábbi ügyfélfogadási rend szerint:

 

Hétfő, Kedd, Csütörtök 8.00-12.00, 12.30-16.00

Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.30

Péntek: 8.00-12.00

 

Tájékoztatás az ügyintézésről

a 88/592-717 és a 88/592-718-as

telefonszámokon kérhető.

 

A fenti eljárások kivételével, az ország bármelyik okmányirodájában, valamint kormányablakában teljes körű ügyintézésre van lehetőség.

 

Értesítés karbantartási munkálatokról

A Földgázszállító Zrt. értesítése alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az FGSZ Zrt. Kápolnásnyéki Földgázszállító Üzeme fáklyázással járó karbantartási munkát végez a Pétfürdő-Ősi földgázszállító távvezetéken.

 

A fáklyázás várható ideje:

 

        2015. szeptember   8-án 08.00 – 21.00 óra

        2015. szeptember   9-én 08.00 – 21.00 óra

        2015. szeptember 10-én 08.00 – 21.00 óra

 

Gyermekjóléti Szolgálati iroda szabadság miatt zárva tart.

Tisztelt Ügyfelek!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a

Gyermekjóléti Szolgálat irodája

2015. augusztus 10 – 2015. augusztus 21-ig

szabadság miatt zárva tart.

 

A jelzett időszakban sürgős esetben a

Várpalotai Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait személyesen

8100 Várpalota, Kastélydomb u. 6.

szám alatt, illetve a

06/88/470705

06/70/3748440

telefonszámokon érhetik el.

Pályázati felhívás Civil szervezetek tevékenységének támogatására Ősi Község Önkormányzata 2015. év

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet azon bíróság által a pályázat kiírását megelőzően nyilvántartásba vett önszerveződő közösségek (egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek) számára, melyek tevékenységüket ténylegesen Ősi község területén folytatják, tevékenységükkel a község lakosságának érdekeit szolgálják.

 

Pályázati keretösszeg: 2.197.000.- Ft.

A pályázati keretösszegen belül:

Alapítványok részére nyújtható támogatás keretösszege: 0,- Ft

egyéb civil szervezetek számára nyújtható támogatás keretösszege 2.197.000,- Ft.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás

 

Pályázni kizárólag Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2009. (V. 22.) Ősi Önk. rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon lehet. Az adatlaphoz csatolni szükséges a támogatási rendelet 2. és 3. melléklete szerinti nyilatkozatokat. Az adatlap és a nyilatkozatok letölthetők a www.osikozseg.hu honlapról.

 

Támogatás az alábbi célokra nyújtható:

Támogatás az alábbi célokra nyújtható:

a) a civil szervezetek közhasznú tevékenységének segítése;

b) a civil szervezetek működési kiadásainak támogatása;

c) pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt,

d) nagy turisztikai vonzerővel bíró fesztiválok, rendezvények megszervezése;

e) helyi rendezvények, fesztiválok, évfordulók támogatása;

f) a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munka;

g) a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzésére;

h) közösségteremtés, közösségépítés, hagyományápolás, művészeti tevékenységek.

i) sporttevékenység támogatása.

 

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

Falunapi ünnepség

Esemény kezdete: 
2015-05-23 11:30

 

A képre kattintva nagyméretben is megtekinthető.

Falunapi ünnepség

 

A képre kattintva nagyméretben is megtekinthető.

Háziorvosi rendelési idő

Esemény kezdete: 
2015-05-21 13:00

Kéményseprő-ipari munkák

Esemény kezdete: 
2015-05-15 08:00

Védőnői pályázati kiírás

Kézimunka szakkör

Esemény kezdete: 
2015-04-17 16:00

A tudás biztonsága - a biztonság tudása

Esemény kezdete: 
2015-04-16 17:00

Véradás

Esemény kezdete: 
2015-04-13 15:00

Húsvétváró

Esemény kezdete: 
2015-04-04 09:00

Óvodai beíratkozás

Esemény kezdete: 
2015-05-04 08:00

HIRDETMÉNY

A 2015. ÉVI ÓVODAI BEÍRATKOZÁS RENDJÉRŐL

 

Tisztelt Szülők!

 

Ősi Község Önkormányzata mint fenntartó a 35/2015. (03. 30.) képviselő-testületi határozatával a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

(8161 Ősi, Ságvári E. u. 10.) felvételi körzeteit és az általános felvétel időpontját, továbbá a felvétel módját az alábbiak szerint határozza meg:

 

Az intézmény felvétele körzete: Ősi község közigazgatási területe

 

A képviselő-testület az óvodai általános felvételi időpontját az alábbiak szerint állapítja meg:

2015. május 4., hétfő - 8.00- 16.00

2015. május 5., kedd - 8.00- 16.00

A beiratkozás helye:

Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde,

8161 Ősi, Ságvári E. utca. 10.

(2015. május 1. napjától: Iskola utca 10.)

 

Tervezési program

 1. 1.       Építtető adatai:

Ősi Község Önkormányzata (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.)

 

 1. 2.       Tervező adatai:

Zalavári István, Szabó András

i-quadrat hungária kft. (8200 Veszprém, Kádártai u. 27.)

 

 1. 3.       Előzmények:

Az Ősi Általános Iskola sportudvarában salakos kézilabdapálya volt, amelyet 2 rétegben kb 10 cm vastag öntött aszfalt burkolattal láttak el.

Ősi Önkormányzata 1992-ben döntött az általános iskola, meglévő aszfalt burkolatú sportpálya lefedésével történő tornaterem bővítése mellett, és az akkori támogatási rendszerben 40%-os állami támogatást 1.400,- eFt-ot nyert.  Az építtetői döntés alapján 1992-ben Zalavári István tervező elkészítette a kézilabda pálya lefedését, és a mellette lévő sávban edzőtermet, öltözőt, szertárt, kazánházat és galériát tartalmazó két építési ütemre bontott engedélyezési tervet, amelyet a berhidai építési hatóság 1992 október 26-án engedélyezett. Az első építési ütem a szerkezetépítéshez (zárt létesítmény) szükséges munkákat foglalta magába.

Az építési engedély alapján a generálkivitelező és szerkezetgyártó DOMBCALOR -1992 év végén készült kiviteli tervei alapján, a kivitelezés 1993 évben megkezdődött. A szerkezet kútalapozását és vasbeton gerendarácsát az UNITRO Pét, az acél szerkezetet a DOMBCALOR Dombóvár készítette el.

A létesítményt társadalmi munkában tették zárttá, és miután a beruházásra betervezett összeg elfogyott, félkész állapotban kezdték használni.

2010 januárjában Ősi Község Önkormányzatának ideiglenes használatbavételi engedélyt kellett kérnie, az építési engedélyben meghatározott első építési ütemre, amelyet a várpalotai I. fokú Építésügyi Hatóság megadott

2014 évben a BM 192873 azonosító számú támogatási szerződése forrást biztosított a pályaburkolat felújítására, amelynek megvalósítása folyamatban van.

2014-ben Ősi Község Önkormányzata az iskolai testnevelés megfelelő, korszerű helyszínének biztosítására új tornatermi épület építéséről döntött. Az új épület megvalósíthatóságának vizsgálatára az eredeti tervezőt, Zalavári Istvánt kérte fel, aki munkatársával együtt telekrendezési és koncepciótervi javaslatot készített a tervezés előkészítése céljából.

Álláslehetőség - Manpower

Melléklet: 

Általános iskolai beíratás

Esemény kezdete: 
2015-04-16 08:00

Sportfejlesztési program

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

TÁJÉKOZTATÓ

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Tisztelt Lakosaink!

 

Kérjük, hogy az ingatlanukon keletkezett elszáradt növényzet eltávolításáról szíveskedjenek gondoskodni.

Felhívjuk figyelmüket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben a szabadtéri tűzgyújtásra és tűzmegelőzésre vonatkozóan megfogalmazott alábbi szabályokra:

„225. § (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.”

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.”

Az engedélyre vonatkozó kérelem benyújtható: Veszprém Megyei Katasztórfavédelmi Igazgatóság 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., postai cím: 8201 Veszprém, Pf.: 403, e-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu, telefon: (88) 620-800. A bejelentéshez a nyomtatvány letölthető: www.veszprem.katasztrofavedelem.hu oldalon, a Tűzvédelem menü, Tűzmegelőzés/Irányított égetés címszónál, vagy hozzáférhető az Ősi Polgármesteri Hivatalban is.

 

Ősi község közigazgatási területén a keletkezett avar és kerti hulladék égetésére a képviselő-testület által megalkotott, jelenleg hatályos 14/2015. (XII. 08.) önkormányzati rendelet szerint lehetőség van, az alábbi szabályok szerint:

a) avart és kerti hulladék égetését csak 18 életévét betöltött, cselekvőképes személy végezheti, állandó felügyelet biztosításával, a tűzvédelmi szabályok betartásával.

b) az égetés környezeti, vagyoni kárt nem okozhat, az emberi egészséget nem veszélyeztetheti.

c) az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

d) Nem égethető kerti hulladék:

     ca) vasárnapokon és ünnepnapokon,

     cb) egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúsági, nevelési, oktatási és egyházi intézmények 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt,

     cc) ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

 

Kérjük, hogy a felsorolt kötelezettségeket betartani szíveskedjenek.

 

Amennyiben egy esetleges tűzeset keletkezése tűzvédelmi szabály megsértésével valósul meg, abban az esetben 10.000,- Ft-tól 3.000.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet szerint.

 

 

Külterületi tűzgyújtás bejelentő

Tájékoztató tűzgyújtásról

Melléklet: 

InternetKon-ról tájékoztató

Melléklet: 

Március 15. ünnepség

Esemény kezdete: 
2015-03-15 15:00

Forgalmi rend változás - Béke utca

Esemény kezdete: 
2015-03-04 02:00

Testületi ülés - 2015. 02. 26.

General Medicina Kft. által működtetett OEP finanszírozott rendelések

General Medicina Kft. által működtetett OEP finanszírozott rendelések

 

Rendelőintézet – 8100 Várpalota, Szent Imre u. 6.

Telefon: 06-88-582-500, 372-910

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Reumatológia –

 Dr. Markovits Zsófia

1o.oo – 16.oo

o7.oo – 13.3o

o7.oo – 13.3o

o7.oo – 13.oo

o7.oo – 12.oo

Szemészet –

Dr. Zsiros Ibolya

o7.3o – 12.3o

13.oo – 17.oo

o7.3o – 13.oo

o7.3o – 13.oo

o7.3o – 13.oo

o7.3o – 12.oo

Fiziotherápia, masszázs

o8.oo – 14.oo

o8.oo – 14.oo

o8.oo – 14.oo

o8.oo – 14.oo

o8.oo – 14.oo

Gyógytorna – Budainé Zwickl Gizella; Harasta Nikoletta

 

o8.oo – 12.oo

 

o7.oo – 11.oo

 

o8.oo – 12.oo

 

o7.oo – 11.oo

 

o8.oo – 11.oo

Neurológia –

Dr. Pajzer György

o8.oo – 12.oo

előjegyzéssel

o9.oo – 17.oo

előjegyzéssel

o8.oo -14.oo

előjegyzéssel

 

o8.oo – 14.oo

előjegyzéssel

Fül-orr-gége –

Dr. Bányász Gyula

13.oo – 18.oo

o7.oo – 15.oo

 

 

o7.oo – 14.oo

Fül-orr-gége –

Dr. Vincz István

 

 

14.oo – 18.oo

14.oo – 18.oo

 

Audiológia –

Dr. Gáti István

 

 

15.oo – 17.oo

 

 

Pszichiátria –

Dr. Mizsei Attila

o8.oo – 11.oo

szakrendelés

11.oo – 16.oo

gondozó

o8.oo – 1o.oo szakrendelés

1o.oo – 14.oo gondozó

 

 

o8.oo – 1o.oo szakrendelés

1o.oo – 12.oo gondozó

(páros héten)

Pszichiátria –

Dr. Horváth Ilona Gyöngyi

 

 

o8.oo – 1o.oo szakrendelés 1o.oo – 14.oo gondozó

12.oo – 15.oo szakrendelés

15.oo – 18.oo

gondozó

o8.oo – 1o.oo szakrendelés

1o.oo – 12.oo gondozó (páratlan héten)

Ortopédia –

Dr. Pintér László

 

 

 

o7.oo – 15.oo

előjegyzéssel

 

Urológia –

Dr. Lukács Tibor

o8.oo – 16.oo

 

 

 

 

Onkológia –

Dr. Tálos Zsuzsanna

 

15.oo – 19.oo

előjegyzéssel

 

 

 

Pulmonológiai szakrendelés és Tüdőgondozó

Várpalota, Béke u. 18. /Telefon: 06-88-471-957

Pulmonológia –

dr. Szilágyi Gizella

 

o8.oo – 14.oo

o8.oo – 14.oo

 

o8.oo – 13.oo

Tüdőgondozó –

Dr. Szilágyi Gizella

 

o7.oo – o8.oo

14.oo – 17.oo

o7.oo – o8.oo

14.oo – 17.oo

o8.oo – 14.oo

o7.oo – o8.oo

 

                   

 

Palotahosp Egészségügyi és Szolgáltató Kft. által működtetett OEP finanszírozott szakrendelések a Várpalotai Szent Donát Kórház C épületében

 

Cím: 8100, Várpalota, Honvéd u. 3 .
Telefon: (06-88) 472-211/201          Mobil: (06-30) 206-5555
E-mail: ugyfelkapcsolat@medcomplex.hu

A szakrendelésekre időpont kérés fenti telefonszámokon lehetséges.

 

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Sebészet 

Dr. Józsa Zoltán

8:00-15:00

 

 

 

 

Dr. Varga Miklós

15:00-18:00

14:00-18:00

 

 

 

Dr. Rettegi Marianna

 

 

8:00-12:00 páros
8:00-14:00 páratlan

 

 

Dr. Füredi Gábor

 

 

 

8:00-16:00

 

Dr. Józsa Zoltán vagy
Dr. Varga Miklós vagy
Dr. Pataki István

 

 

 

 

8:00-14:00

Gasztroenterológia 

Dr. Komáromi Erzsébet

 

8:00-12:00

8:00-12:00

 

 

Coloproctológia

 

 

 

 

 

 Dr. Rettegi Marianna

 

 

 12:00-14:00 páros
14:00-18:00 páratlan

 

 

Nőgyógyászat

Dr. Bácskai József

8:00-12:00

 

13:00-15:00

11:00-13:00

 

Dr. Beleznay Gábor

13:00-16:00

8:00-11:00
14:00-16:00

8:00-11:00

 

 

Dr. Orosz András

 

 

 

8:00-11:00

8:00-11:00

Kismama gondozó 

Dr. Bácskai József

8:00-12:00

 

 

 

 

Dr. Beleznay Gábor

 

11:00-13:00

11:00-12:00

 

 

Dr. Orosz András

 

 

 

 

8:00-12:00

Nőgyógyászati ultrahang 

Dr. Bácskai József

8:00-12:00

 

 

 

 

Dr. Beleznay Gábor

12:00-13:00

13:00-14:00

12:00-13:00

 

 

Belgyógyászat 

Dr. Wolf Szilvia
(diabetológia)

8:00-11:00

 

8:00-11:00

 

 

Dr. Régi Erzsébet

11:00-14:00

 

 

 

 

Dr. Bencsik Zsuzsanna
(endokrinológia)

14:00-18:00

 

 

 

 

Dr. Széles Margit
(diabetológia)

 

9:00-15:00

11:00-14:00

 

 

Dr. Udut Árpád
(anaesthiozólgia)

 

8:00-11:00

 

 

 

Dr. Sebestyén Valéria

 

 

 

11:00-14:00

 

 Dr. Akócsi Katalin
(nephrológia)

 

8:00-13:00

 

 

 

 Dr. Kurucsai Gábor

 

 

14:00-17:00

 

 

 

 Kardiológia 

 Dr. Kiss József

 

16:45-19:45

 

 

 

 Dr. Dósa Andrea

 

 

8:00-15:00

 

 

 Dr. Endersz Frigyes 
(ECHO vizsgálat)

 

 

16:00-19:00

 

 

 Röntgen RTG

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-14:00

 Ultrahang 

 Dr. Sebestyén Valéria

8:00-11:00

8:00-11:00

8:00-11:00

8:00-11:00

8:00-11:00

 

 

 

 

 

 

Labor (vérvétel):

 

 

SYNLAB Kft. Várpalota, Szent Imre u. 6.

(volt SZTK épületének hátsó udvarán)

 

 

Időpontkérés:

 

88/371-132. telefonszámon 10,00 – 13,00 óra között

 

Leletkiadás: 15,30 órától

 

VÁRKONYI ÉS TÁRSA BT. OEP Finanszírozott HÁZIORVOSI RENDELÉS

VÁRKONYI ÉS TÁRSA BT.

OEP Finanszírozott HÁZIORVOSI RENDELÉS

8161 Ősi, József Attila u. 54.

 

Rendel:      Dr. Várkonyi Zoltán  háziorvos

 

RENDELÉSI IDŐ 2017. január 1-jétől:

Hétfő

08.30 – 11.30

Előjegyzési idő: 11.30-12.00

Kedd

12.00 – 15.00

Előjegyzési idő: 15.00-16.00

Szerda

12.00 – 15.00

Előjegyzési idő: nincs

Csütörtök

08.30 – 11.00

Előjegyzési idő: 11.00 – 11.30

Péntek

08.30 – 11.00

Előjegyzési idő: 11.00 – 11.30

 

2017. év páratlan hónapokban

(január, március, május, július, szeptember, november)

módosított rendelési idő:

Hétfő

08.30 – 11.30

Előjegyzési idő: nincs

Kedd

12.00 – 15.00

Előjegyzési idő: 15.00-16.00

Szerda

12.00 – 15.00

Előjegyzési idő: nincs

Csütörtök

08.30 – 11.00

Előjegyzési idő: 11.00 – 11.30

Péntek

08.30 – 11.00

Előjegyzési idő: nincs

 

TEL: 88/496–113, MOBIL: 06–20–968-5649

Hétköznap délután 16:00-tól másnap reggel 8:00-ig valamint hétvégén és ünnepnapokon a Várpalotai Háziorvosi Ügyelet látja el a betegeket: Várpalota Szent Imre u. 6., TEL: 88/412-104                MENTŐK: 104

 

Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy igazolásokat iskolásoknak kizárólag ellenőrző könyvben adunk ki, azt a rendelésre hozzák magukkal!

 

A kötelező egészségbiztosítási ellátás keretében igénybe nem vehető szolgáltatások térítési díjai a 35/2013. (II. 14.) Kormányrendelet szerint:

 

Gépjárművezetői engedély (I.):

 

40 év alatt:                                                      7.200,-

40-60 év:                                                         4.800,-

60 év felett:                                                     2.500,-

 

Lőfegyver alkalmassági:                              7.200,-

Látlelet:                                                           3.500,-

Véralkohol vizsgálathoz vérvétel:              4.800,-

 

Részeg személy detoxikálása, kábítószer

Hatása alatt álló személy akut ellátása:          7.200,-

 

Nem kötelező védőoltások beadásának

díja,kivéve influenza, pneumococcus és méhnyakrák ellen:                                          2.000,-

 

Háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok

és szakvéleményezés, ha az nem társadalom- biztosítási vagy szociális juttatásra,

kedvezményre való jogosultság miatt kerül kiállításra:                                                         7.200,-

 

 

 

 

 

 

A kötelező egészségbiztosítási ellátás keretében igénybe nem vehető egyéb egészségügyi szolgáltatások térítési díjai (284/1997. korm. r.):

 

EKG vizsgálat TB műtét előtt:                        500,-

 

EKG vizsgálat a beteg kérésére, nem TB

terhére történő műtét előtt:                             1.000,-

 

Vércukormérés a beteg kérésére:                    500,-

 

Fülmosás a beteg kérésére:                            2.000,-

 

Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, pótlása, kiadott közokirat (pl.: táppénzes lap, igazolások) pótlása oldalanként

(1997.CLIV. tv. 24§):                                       200,-

 

Személyi higiénés vizsgálat (kiskönyv):     3.000,-

 

Egészségpénztárak részére

kiadott igazolások:                                          5.000,-

 

 

Védőnői Szolgálat

Farsangoló

Esemény kezdete: 
2015-02-21 09:00

Szemétszállítási naptár

Ősi Petőfi Sportkör

Melléklet: 

Sportcsarnok helyett tornaterem lesz Ősiben

Amíg néhány évvel ezelőtt adósságrendezési eljárás alatt állt Ősi önkormányzata, addig most a kiszámítható munkának, no meg a kormány 200 millió forintos támogatásának köszönhetően új lehetőségek nyílnak a település előtt.

– A kilencvenes évek elején az oktatási központ részeként épült a sportcsarnok az iskola udvarán, ám forráshiány miatt a beruházás megrekedt. Később készült ugyan a vázszerkezet, amelyre tető is került, ám a gyakorlatban több mint két évtizede csak egy fedett, betonos kézilabdapályája van a településnek. Korábban iskolaigazgatóként, majd polgármesterként is sokat küzdöttem azért, hogy valamilyen módon be tudjuk fejezni a csarnokot, ám sajnos nem jártam sikerrel. Egy időben a hatóság veszélyessé is nyilvánította az épületet, amelyet 2011 tavaszán fedett sportudvarrá minősítve sikerült újra megnyitnunk. Jól látható, hogy nagy szükség lenne egy tornacsarnokra Ősiben, hogy legalább az itt tanuló gyermekek testnevelésóráit meg tudjuk tartani – mondja Kotzó László polgármester, utalva arra, hogy a téli időszakban, amikor nem használható a fedett, ám fűtetlen csarnok, a diákoknak a folyosón kénytelenek testnevelésórát vezényelni a tanárok.

Az első látványterv a tervezett ősi sportlétesítményről. Elöl az új tornaterem, mögötte a jelenlegi félkész csarnok, a háttérben az általános iskola (Látványterv: Ősi önkormányzat)

Testületi ülés - 2015. 01. 29.

SZázmilliók négy megyei településnek

Várpalota – Összesen 732 millió forintnyi kormányzati támogatást kap a 2015-ös évre Alsóörs, Ősi, Litér és Várpalota önkormányzata.

A képen balról: Hebling Zsolt, Kotzó László, Kontrát Károly, Talabér Márta és Szedlák Attila a várpalotai sajtótájékoztatón (Fotó: Szabó Péter Dániel)

 

Mindezt Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője jelentette be kedden a várpalotai polgármesteri hivatalban az érintett települések vezetőinek társaságában.

 

– A kormány országos szinten 68 önkormányzat részére biztosít támogatást feladatainak ellátásához összesen mintegy 5,76 milliárd forint értékben.

Magánfőzés bejelentése (saját célú házi párlatfőzés)

2015. január 1-i hatállyal módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt), mely alapján több tekintetben megváltozott a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása.

Tájékoztató gallyazási munkálatokról

Esemény kezdete: 
2015-01-01 09:59

Rendőrségi felhívás szilveszter kapcsán

Néhány alapszabály, amiről a szilveszteri ünnepségek során se feledkezzünk el!

 

 

 

 

 

 • Tűzijáték terméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással ellátva vásároljon!
 • Úgy tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá!
 • Olvassa el a használati útmutatót, és mindig tartsa be az abban foglaltakat!
 • Ne szerelje szét, vagy alakítsa át a termékeket!
 • A termékek jelentős része csak szabadtéri felhasználású, ezért beltérben soha ne működtesse azokat!
 • Kézben tartva ne működtessen el a tűzijáték terméket, és ne hajoljon fölé!
 • Győződjön meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban tartsa be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságokat!
 • A tűzijáték rakéta vezetőpálcáját soha ne szúrja be a földbe, hanem stabilan álló csőből indítsa, mely lehet egy üres pezsgősüveg is! Eltört vezetőpálcás rakétát ne indítson. A kisebb telepet támassza meg oldalról téglával, esetleg egy másik teleppel.
 • A környezeti tűz oltásához legyen a közelben tűzoltó készülék - de minimum egy vödör víz -, hiszen az ördög sosem alszik!
 • A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket vigye vissza a vásárlás helyére!
 • A petárda birtoklása és felhasználása magánszemélyek számára tiltott!
 • Vigyázzon arra, hogy az Ön szórakozása ne veszélyeztessen másokat (személyeket, állatokat), tárgyakat, épületeket, a természeti környezetet!

 

A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket, szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani. A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni, melyről a vásárlót a forgalmazás helyén jól láthatóan köteles tájékoztatni, a visszavétel helyének, időpontjának feltüntetésével. Magunk és környezetünk védelme érdekében ne vásároljunk illegális árustól tűzijáték terméket.

 

 

Boldog új évet és balesetmentes szórakozást kíván a
Várpalotai Rendőrkapitányság!

Polgármesteri Hivatal

Figyelem! Az e-mail cím 2022. szeptemberétől megváltozott! Új e-mail cím: hivatal@osikozseg.hu

Adventi koncert

Esemény kezdete: 
2014-12-21 15:00

 

Ősi Község megközelítése

 

 

Kattintson a képre, hogy nagyban is megtekinthesse!

A MI újságunk szerkesztősége

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Kiadja: Ősi Község Önkormányzata - 8161, Ősi, Kossuth L. u 40. 06/ 88-496-192

ISSN szám: 2061-7593

Felelős szerkesztő: Andrásiné Marton Mónika

Szerkesztő Bizottság: Andrási Attiláné, Homoki Ferencné, Winterné Holler Mónika

Közzétételi lista

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Rendeletek

A Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettáráról

 

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytár internetes felületén közzé kell tenni a még hatályba nem lépett önkormányzati rendeletek 2013. június 30. után kihirdetett szövegét. Egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni, továbbá valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett, és a lekérdezés napján hatályos rendeletet.

Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 30. napját követően megalkotott rendeletei a fentiek szerint a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárából lekérdezhetők az alábbi helyen:

 

Önkormányzati rendeletek

 

Hasznos linkek

Magyar Államkincstár: www.allamkincstar.gov.hu

Adóhatóság: www.nav.gov.hu

Álláskereső portál: www.careerjet.hu

Bevándorlási Hivatal: www.bmbah.hu

Egészségbiztosítás: www.oep.hu

Hivatalos közlönyök online elérhetősége: www.kozlonykiado.hu

Jegyző és közigazgatás: www.jegyzo.hu

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

 

Megtisztelő számomra, hogy elsőként üdvözölhetem Önt Ősi község megújult honlapján! 

Köszöntöm a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Az érdeklődők mellett külön szeretettel köszöntöm településünk lakóit is, akiknek - reményeink szerint - segítséget nyújt majd a honlap. Bízom benne, hogy együttesen töltjük majd meg tartalommal, hasznos információkkal, észrevételekkel.

A weblap megújításával az volt a célunk, hogy megkönnyítsük községünk polgárainak mindennapi ügyintézését. Ennek érdekében a jövőben megtalálhatják majd Ősi internetes oldalain a hivatali ügyintézéshez szükséges legfontosabb tudnivalókat, nyomtatványokat. Bízom abban, hogy segíteni fogja a könnyebb tájékozódást, ügyeik gyorsabb és egyszerűbb intézését.

A megújult honlapon szeretnénk az itt élőknek, az Ősi iránt érdeklődő és a visszatérő látogatóinknak is szélesebb körű, részletesebb tájékoztatást adni községünk életéről. Szándékunk szerint - aki vendégként látogat a honlapra, segítséget kap abban, hogy jobban megismerje az itt élő emberek mindennapjait, a település történetét, gazdasági, kulturális, turisztikai életét, a földrajzi elhelyezkedésének köszönhető kedvező adottságokat, mindazon értékeket, amelyekre mi, ősiek oly büszkék vagyunk.

Az interneten keresztül nem derül ki, hogy községünk lakói kedves, vendégszerető emberek, ezért ajánlom Önöknek, látogassanak el hozzánk, és személyesen is győződjenek meg erről!

Ősi sokrétű és gazdag hagyományai hozzátartoznak életünkhöz, erősítik bennünk szűkebb közösségünk szeretetét, tiszteletét. Épített környezetünk emlékei, a településünk látnivalói, programjaink és rendezvényeink híven tükrözik értékeink megbecsülését. Nyitott, kezdeményező, pezsgő közösségi, társadalmi élet jellemző ránk. Az itt élők büszkék arra, hogy nálunk még fellelhetők azok a régi alapértékek, melyek az elmúlt századok során biztos alapot jelentettek Ősi fennmaradásához és fejlődéséhez. Napjainkban ezekhez visszatérve merítünk erőt a megújuláshoz, az előttünk álló feladatok megoldásához.

 

Remélem felkeltettem az Önök érdeklődését településünk iránt! Kívánom, hogy utcáinkon barangolva személyesen is tapasztalják meg Ősi vendégszeretetét, bensőséges, családias hangulatát!


Jó böngészést, a honlap használatához sok sikert és örömet kívánok minden kedves érdeklődőnek!

Ősi térképe

Ősi címere

Hasznos linkek eredeti

Magyar Államkincstár: www.allamkincstar.gov.hu

Adóhatóság: www.nav.gov.hu

Álláskereső portál: www.careerjet.hu

Bevándorlási Hivatal: www.bmbah.hu

Egészségbiztosítás: www.oep.hu

Hivatalos közlönyök online elérhetősége: www.kozlonykiado.hu

Jegyző és közigazgatás: www.jegyzo.hu

Elérhetőségeink

Ősi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.
Postacím: 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.
Telefonszám: 88/496-192, 88/496-372
Faxszám: 88/496-192, 88/496-372
Központi elektronikus levélcím: ph.osi@invitel.hu - ph@osikozseg.hu
Honlap: osikozseg.hu
Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő, szerda: 8.00-12.00, 12.30 – 16.00

Kedd, csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Testületi ülés - 2014. 11. 07.

Drogprevenciós program

Ünnepi szemétszállítás

Lakossági felhívás

2014. októberi újság

Útfelújítási munkálatok

2014. szeptemberi újság

Bursa pályázatok 2015.

Pihenőpont és játszótér avató

Óvodapedagógus munkakör

HVB határozatok 2014

04-2014. HVB. hat. Szalai Attila csaba Jobbik Magyarországért Mozgalom kvő-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

05-2014. HVB hat. Balogh Kálmán független kvő-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

06-2014. HVB. hat. Beke Ferenc független kvő-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

07-2014. HVB.hat Horváth Lajosné független kvő-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

08-2014. HVB. hat. Kárpáti Ágnes független kvő-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

09-2014. HVB. hat. Tollner Tibor független kvő-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

10-2014. HVB. hat. Dr. Várkonyz Z. független kvő-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

11-2014. HVB. hat. Winterné Holler M. független kvő-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

12-2014. HVB. hat. Kotzó László független polgárm-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

13-2014. HVB.hat. Winter Károlyné független kvő-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

14-2014. HVB. hat. Balogh Károly független kvő-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

15-2014. HVB. hat. Halasi Józsefné független kvő-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

16-2014. HVB.hat. Balogh Róbertné független kvő-jelölt nyt-ba vétel.pdf

 

17-2014. HVB. hat. szavazólapon sorrend kvők.pdf

 

18-2014._hvb._hat._kt.-jelolt_szavazolap_jovahagyas.pdf

 

19-2014._hvb._hat._kt.-jelolt_szavazolap_jovahagyas.pdf

 

20-2014.hvb.hat.polgármester eredmény.pdf

 

21-2014.hvb.hat.képviselő eredmény.pdf