Menüpontok

Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázatok, álláslehetőségek

Ősi Község Önkormányzata pályázatot hirdet könyvtárosi feladatkör betöltésére

Pályázati felhívás

Ősi Község Önkormányzata pályázatot hirdet könyvtárosi feladatkör betöltésére

 

Feladatok:

-          könyvtári szolgáltató hely heti 12 órában való nyitva tartásának biztosítása

-          könyvtári szolgáltatások fogadása és továbbítása

-          kölcsönzési és információs ellátás

-          a szolgáltató hely könyvtári állományának gyarapításában való közreműködés

(Ezen feladatokat az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szakmai irányítása mellett kell ellátni.)

-          Digitális Jóléti Program pályázat megvalósításában való közreműködés.

 

Feltételek:

-          magyar állampolgárság,

-          cselekvőképesség,

-          büntetlen előélet

-          középfokú iskolai végzettség,

 

Előny:

-          hasonló feladatkörben szerzett tapasztalat,

-          segédkönyvtáros OKJ szakképesítés,

-          megbízható informatikai jártasság; a meghirdetett feladatkörhöz tartozó feladatok végrehajtásában szerzett gyakorlat

-          korszerű könyvtár, informatikus könyvtáros ismeretek; motiváltság és pozitív hozzálás a feladatokhoz; problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége; logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság

 

Jogviszony: megbízási jogviszony, 2018. szeptember 1-jétől 2018. december 31-ig terjedő időtartamban. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Feladatellátás helye: 8161 Ősi, Iskola u. 10.

 

Jelentkezés: személyesen az Ősi Polgármesteri Hivatalban (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.), vagy írásban ugyanitt, e-mailben a ph.osi@invitel.hu e-mail címen

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          Személyes adatok, iskolai végzettség (ezt igazoló iratokat mellékelni kell)

-          Nyilatkozat arról, hogy pályázatot benyújtó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához

-          A heti 12 óra biztosítására vonatkozó tervezet (hétfő – szombat között)

-          Motivációs levél

 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 28.

 

A munkakör betölthető: legkorábban 2018. szeptember 1-jétől

 

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.osikozseg.hu honlapon található. A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad: György Beáta aljegyző  (88) 496-192/12-es mellék

Ősi Község Önkormányzata pályázatot hirdet szakmai koordinátor munkakör betöltésére

Ősi Község Önkormányzata pályázatot hirdet szakmai koordinátor munkakör betöltésére

 

Feladatok:

-          az EFOP 1.5.2-16-2017-00010 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” tárgyú felhívásra megvalósuló pályázat (a továbbiakban: projekt) szakmai megvalósításához szükséges feladatok koordinálása;

-          A pályázó településén a programokra épülve biztosítja az azokkal kapcsolatos felvilágosítást, tájékoztatást.

-          Kapcsolattartás a helyi civilekkel, ifjúsággal, gyermekekkel, szüleikkel, számukra rendszeres tájékoztatás nyújtása a projektben tervezett tevékenységekkel, rendezvényekkel kapcsolatban.

-          Együttműködés az Óvodával, Iskolával, közösségi színterekkel.

-          Rendezvények előkészítése, szervezése, szakma felügyelete és azok lebonyolításában való részvétel.

-          A projekt által indukált további önkormányzati feladatoknak az elvégzése.

-          Asszisztensi – adminisztrációs feladatokat lát el.

-          Koordinálja a település és a projekt szolgáltatásait, a projekt szakmai megvalósítóinak tevékenységét.

-          Feladatát képezi a projekt kommunikációja, a projekt indikátorainak, szakmai mutatóinak adminisztrációja.

-          Szoros együttműködik és rendszeres egyeztetéseket folytat a projektmenedzsment szervezettel.

-          A feladatköréhez kapcsolódó jogszabályi előírásokat, határidőket, belső szabályozást köteles betartani.

-          Elvégez minden további feladatot, amelyekkel a munkáltatója megbízza és összhangban van a projekt végrehajtása érdekében kiadott jogszabályokkal, IH közleményekkel, utasításokkal és iránymutatásokkal.

-          Vonatkozó jogszabályok naprakész ismeret és alkalmazása a gyakorlatban.

-          Közreműködik és felelősséggel tartozik a projekt eredményes szakmai megvalósításáért.

-          Közreműködik a projekt szakmai tervezési és operatív szakmai megvalósítási munkájában.

-          Közreműködik a projekt szakmai megvalósítását érintő beszerzésekben.

-          Kapcsolatot tart a külső szakértőkkel.

-          Megfelelő minőségben elkészíti a projekthez szükséges beszámolókat, előterjesztéseket.

-          Nyomon követi a projekt szakmai előrehaladásának terv szerinti megvalósulását, az eltérések feltárása, a saját hatáskörben kezelhető eltérések esetében a szükséges beavatkozások megtétele.

Elvárt képességek:

-          etikus magatartás;

-          pontosság, precizitás;

-          teherbírás;

-          jó szervező-, kapcsolatteremtő- és tárgyalókészség;

-          stressz-tűrő képesség és hatékony időgazdálkodás;

-          logikus gondolkodásmód, önálló problémamegoldó képesség;

-          szakmai igényesség;

-          megbízhatóság;

-          empátia.

 


 

Feltételek:

-          magyar állampolgárság,

-          cselekvőképesség,

-          büntetlen előélet.

 

Előny:

-          költségvetési szervnél, legalább 1 éves uniós támogatásból megvalósuló projekt vonatkozásában szerzett tapasztalat;

-          B kategóriás jogosítvány.

 

Jogviszony: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás időtartama: határozott idejű, projekt megvalósítási időszakára, 2019. december 31-ig terjedő időtartamra.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (napi 8 óra)

 

Munkavégzés helye: Ősi Község Önkormányzata (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.)

 

Jelentkezés: személyesen az Ősi Polgármesteri Hivatalban (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.), vagy írásban ugyanitt, e-mailben a ph.osi@invitel.hu e-mail címen

 

Jelentkezéshez csatolandó:

-          fényképes, részletes önéletrajz

-          motivációs levél,

-          végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolata,

-          nyilatkozat a büntetlen előéletről,

-          hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék,

-          hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

 

Jelentkezési határidő: 2018. március 10.

 

A munkakör betölthető: legkorábban 2018. március 16-ától

 

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.osikozseg.hu honlapon található.

Ősi Község Önkormányzata pályázatot hirdet mentor munkakör betöltésére

 

Ősi Község Önkormányzata pályázatot hirdet mentor munkakör betöltésére

 

Feladatok:

-          az EFOP 1.5.2-16-2017-00010 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” tárgyú felhívásra megvalósuló pályázat (a továbbiakban: projekt) keretében munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása (munkában és azon kívül). Szükséges mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt;

-          a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;

-          családok életvezetésének szakmai segítése, szülőkkel való kapcsolatfelvétel, a szülők munkához segítése;

-          a projekt keretében több generáció bevonása a közösségi programokba, ehhez szükséges közösségi tér kialakítása,

-          részt vesz a célcsoporthoz tartozó egyének felkutatásában,

-          aktív részvétel a toborzás, a motiválás, a bevonás folyamatában,

-          a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása,

-          a munkavállalásuk és munkahelymegtartásuk elősegítése,

-          a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű ember munkahelyi beilleszkedésének segítése,

-          az ügyfél folyamatos kisérése, támogatása,

-          egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása, nyomon követése,

-          elvégez minden további feladatot, amelyekkel a munkáltatója megbízza és összhangban van a projekt végrehajtása érdekében kiadott jogszabályokkal, IH közleményekkel, utasításokkal és iránymutatásokkal.

-          közreműködik a projekthez kapcsolódó, a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban előírt adminisztratív feladatok ellátásában;

-          a projektet érintő külső ellenőrzésekben való részvétel.

 

Elvárt képességek:

-          etikus magatartás;

-          pontosság, precizitás;

-          teherbírás;

-          jó kapcsolatteremtő- és tárgyalókészség;

-          stressz-tűrő képesség és hatékony időgazdálkodás;

-          logikus gondolkodásmód, önálló problémamegoldó képesség;

-          szakmai igényesség;

-          megbízhatóság;

-          empátia.

 

Feltételek:

-          magyar állampolgárság,

-          cselekvőképesség,

-          büntetlen előélet.

 

Előny:

-          költségvetési szervnél, legalább 1 éves uniós támogatásból megvalósuló projekt vonatkozásában szerzett tapasztalat;

-          mentorként szerzett legalább 1 éves gyakorlat,

-          B kategóriás jogosítvány.

 

Jogviszony: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás időtartama: határozott idejű, projekt megvalósítási időszakára, 2019. december 31-ig terjedő időtartamra.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (napi 8 óra)

 

Munkavégzés helye: Ősi Község Önkormányzata (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.)

 

Jelentkezés: személyesen az Ősi Polgármesteri Hivatalban (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.), vagy írásban ugyanitt, e-mailben a ph.osi@invitel.hu e-mail címen

 

Jelentkezéshez csatolandó:

-          fényképes, részletes önéletrajz

-          motivációs levél,

-          végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolata,

-          nyilatkozat a büntetlen előéletről,

-          hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék,

-          hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

 

Jelentkezési határidő: 2018. március 10.

 

A munkakör betölthető: 2018. március 16-ától

 

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.osikozseg.hu honlapon található.

Oldalak

2018. november 21. Olivér napja van

ELÜGY

 

e-Papír

Események

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
November 2018