e zrez tzt
rdse trez re
sdg dfh dhd
er zdszsd zdt tdf
dhdsfh

Segélyhívások

107

105

104

 

112

Pályázat Térségi Népjóléti Gondozás Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztásra

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Térségi Népjóléti Gondozás Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.01.01.-2020.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Mártírok útja 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetésével, irányításával kapcsolatos feladatok, munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben dolgozó közalkalmazottak vonatkozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociálpolitikus-közgazdász, szociális menedzser felsőfokú végzettség,

§ a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§ vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély, az intézményben családgondozó munkakörben határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg családgondozó munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás vállalása; szociális szakvizsga, vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesító szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat vagy doktori cselekmény alapján doktori cím.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ hasonló munkakörben szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt,

§ a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

§ 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány,

§ nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

§ hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

§ a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;

§ a pályázó nyilatkozatát a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról;

§ az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt György Beáta nyújt, a (88) 592-660 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/152/2015. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

§ Személyesen: György Beáta, Veszprém megye, 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Várpalota Város Önkormányzatának honlapja - 2015. november 2.

§ A társulásban részt vevő településeken a helyben szokásos módon - 2015. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varpalota.hu honlapon szerezhet

 

Tájékoztató az Iskola utcai behajtási tilalomról

Behajtási engedély iránti kérelem magánszemélyek részére mellékletben csatolva megtalálható a tájékoztató alatt.

Mikor az álmok valóra válnak…

Idén is nagy lépést tettünk előre a járdafelújítás terén, hiszen az ősz beköszönte előtt átadhattuk a falu egyik leghosszabb és talán az egyik legrosszabb állapotban lévő gyalogútját. A József Attila utca páros oldalán húzódó felújított járdaszakasz mostantól lehetővé teszi, hogy a faluközpont (orvosi rendelő, polgármesteri hivatal) a Ladányi utca irányából gyalogszerrel is könnyen, biztonságosan megközelítő legyen.  Nem kell már többé az úttesten tolni a babakocsikat, és ezen túl az idősebbek is biztonságosabban közlekedhetnek a másfél méter széles betonjárdán.  Értékteremtő és faluszépítő munkájukért dicséret illeti a „járdaépítő közmunkás brigádunk” tagjait. Önkormányzatunk nevében megköszönöm Feka Lajosnak, Lukács Tamásnak, Bányász Jánosnak és Tóth Józsefnek, azt hogy idei nyár, embert próbáló hőségében, a közel 40 kilós betonlapokat emelgetve újjáépítették és járhatóvá tették az évtizedek óta elhanyagolt járdát. A járdaépítő csapat mellett dicséret illeti azokat a közfoglalkoztatott dolgozóinkat is, akik lelkiismeretes munkájukkal szép, virágos és tiszta környezetet teremtettek parkjainkban, közterületeinken. Külön megköszönöm Takács Attiláné, Salamon Lajosné, Szabó István és Szabó Imre lelkiismeretes munkáját!

Oldalak

2015. november 29. Taksony napja van

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
November 2015