Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Hivatásos gondnoki képzés: 2018. február 26 - március 01

Tájékoztató

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján hivatásos gondnoki képzést tart. A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a cselekvőképességében részlegesen, vagy teljesen korlátozott személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátáshoz.

A hivatásos gondnoki képzésre jelentkezhet, aki:

-          nagykorú,

-          cselekvőképes,

-          büntetlen előéletű,

-          legalább középfokú iskolai végzettségű,

-          magyar állampolgár.

A képzés tervezett időpontja: 2018. február 26-2018. március 01., helyszíne: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., fszt. Lasztovicza Jenő terem. A képzés költsége: 35.000,- Ft.

A képzés időtartama 28 óra, amely az írásbeli vizsga 1 órás időtartamát is magában foglalja.

A képzés tesztkérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul, a vizsga ideje: 2018. március 08.

A vizsga értékelése a vizsga napján történik. Az értékelés során a lehetséges értékelés: megfelelt/nem felelt meg. Nem bocsátható vizsgára az a személy, aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott.

A képzésben részt vevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal által kiállított tanúsítványt kapnak, amely alapján Budapest Főváros Kormányhivatal nyilvántartásba veszi őket.

A képzésre jelentkezni személyesen, illetve a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és Hivatal alábbi elérhetőségeire történő megküldésével 2018. február 23. napjáig lehet.

Levelezési cím: Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

E-mail: vemkh.szoc.gyamugy@veszprem.gov.hu

A képzésen való részvétel feltétele, hogy a jelentkező a képzés díját legkésőbb 2018. február 23. napjáig megfizesse. A Kormányhivatal a befizetett részvételi díjról számlát állít ki, mely a képzésen kerül átadásra a résztvevőnek.

A képzéssel, illetve a hivatásos gondnoki tevékenységgel kapcsolatosan további információt Badiczné Juhász Anna nyújt a 88/579-311-es telefonszámon, vagy a vemkh.szoc.gyamugy@veszprém.gov.hu e-mail címen.

Lakossági fórum: Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet tervezete

Tisztelt Lakosság!

2017. december 5. napján, kedden, 17.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk az Ősi Polgármesteri Hivatal (Ősi, Kossuth L. u. 40.) tanácstermében.

A rendezvény témája: Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet tervezete

A Települési Arculati Kézikönyv (TAK) a település egészére készül, leírja a település természeti és épített környezete (például középületek, közterületek, lakóházak) által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben továbbvinni.

Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben (TkR) biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése. A rendelet-tervezet a kézikönyv megállapításaira alapozva, a településkép alakításával összefüggő előírásokat, illetve a témához kapcsolódó korábbi önkormányzati rendeletek szabályait tartalmazza.

A 2017. október 24-i lakossági fórumon vetítéses előadáson tájékoztattuk Önöket a TAK tartalmával és az új településképi jogszabályokkal kapcsolatos tudnivalókról.

A településképi arculati kézikönyv eddig elkészült anyaga, a településképi rendelet tervezete megtekinthető a település honlapján (www.osikozseg.hu), a következő helyen: http://osikozseg.hu/telepuleskepi_arculati_kezikonyv_es_telepuleskepi_re....

Kérjük, tisztelje meg a fórumot jelenlétével, mondja el vagy írja meg véleményét, javaslatait!

Az Ősi község honlapján található TAK és TkR tervezetekkel kapcsolatban a partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthatnak ph.osi@invitel.hu e-mail címen és az Polgármesteri Hivatalnál személyesen vagy postai úton (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.). A véleményeket 2017. december 13-ig lehet eljuttatni az önkormányzathoz, a ph.osi@invitel.hu e-mail címen vagy az önkormányzatnak címzett levélben (Ősi Község Önkormányzat, 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.)

Kérjük, vegyen részt Ön is a TAK és a TkR elkészítésében!

Szóljon bele, formálja Ön is a jövő Ősijét!

 

Ősi, 2017. november 27.                                               Kotzó László

                                                                                   polgármester

TAK véleményezési csomag

Településképi rendelet-tervezet - első egyeztetés

 

Oldalak

2018. február 20. Álmos napja van

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
February 2018