Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Jelenlegi hely

Címlap

Polgármesteri Hivatal

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE

Ősi Község Önkormányzata által a településen nyújtható szociális támogatások (települési támogatás) feltételeit a települési szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) rendeletében szabályozza.

2015 évi 6. rendelet a települési szociális ellátásokról

 

A települési támogatások formái:

a) rendkívüli települési támogatás

b) gyógyszertámogatás

c) havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

b) lakhatási támogatás

c) betegápolási támogatás

f) egészségi állapotra tekintettel havi rendszerességgel megállapított települési támogatás, és

g) lakásvásárlók szociális támogatása.

 

Nyomtatványok a támogatások igényléséhez (itt letölthetők):

Munkáltatói jövedelemigazolás nyomtatvány

Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, gyógyszertámogatás, havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás, egészségi állapotra tekintettel megállapított települési támogatás, lakásvásárlók szociális támogatása) iránti kérelem.

Lakhatási támogatás iránti kérelem.

Betegápolási támogatás iránti kérelem nyomtatványok.

 

AZ EGYES TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ FŐBB FELTÉTELEK

...

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

TÁJÉKOZTATÓ

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Tisztelt Lakosaink!

 

Kérjük, hogy az ingatlanukon keletkezett elszáradt növényzet eltávolításáról szíveskedjenek gondoskodni.

Felhívjuk figyelmüket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben a szabadtéri tűzgyújtásra és tűzmegelőzésre vonatkozóan megfogalmazott alábbi szabályokra:

„225. § (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.”

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.”

Az engedélyre vonatkozó kérelem benyújtható: Veszprém Megyei Katasztórfavédelmi Igazgatóság 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., postai cím: 8201 Veszprém, Pf.: 403, e-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu, telefon: (88) 620-800. A bejelentéshez a nyomtatvány letölthető: www.veszprem.katasztrofavedelem.hu oldalon, a Tűzvédelem menü, Tűzmegelőzés/Irányított égetés címszónál, vagy hozzáférhető az Ősi Polgármesteri Hivatalban is.

 

Ősi község közigazgatási területén a keletkezett avar és kerti hulladék égetésére a képviselő-testület által megalkotott, jelenleg hatályos 14/2015. (XII. 08.) önkormányzati rendelet szerint lehetőség van, az alábbi szabályok szerint:

a) avart és kerti hulladék égetését csak 18 életévét betöltött, cselekvőképes személy végezheti, állandó felügyelet biztosításával, a tűzvédelmi szabályok betartásával.

b) az égetés környezeti, vagyoni kárt nem okozhat, az emberi egészséget nem veszélyeztetheti.

c) az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

d) Nem égethető kerti hulladék:

     ca) vasárnapokon és ünnepnapokon,

     cb) egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúsági, nevelési, oktatási és egyházi intézmények 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt,

     cc) ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

 

Kérjük, hogy a felsorolt kötelezettségeket betartani szíveskedjenek.

 

Amennyiben egy esetleges tűzeset keletkezése tűzvédelmi szabály megsértésével valósul meg, abban az esetben 10.000,- Ft-tól 3.000.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet szerint.

 

 

Külterületi tűzgyújtás bejelentő

Magánfőzés bejelentése (saját célú házi párlatfőzés)

2015. január 1-i hatállyal módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt), mely alapján több tekintetben megváltozott a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása.

Polgármesteri Hivatal

        

Ősi Polgármesteri Hivatal

8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.
Tel.: 88/496-192, 88/496-372, Email.: ph.osi@invitel.hu

 

Elérhetőségek:

Székhelye, postai címe: 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.
Telefon: 88/496-192, 88/396-372, 06-30-588-7196
Fax: 88/496-192/21. mellék, 88/496-372/21. mellék
E-mail: ph.osi@invitel.hu
Honlap: www.osikozseg.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00 – 12.00, 13.00-16.00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS!
Szerda: 8.00 – 12.00, 13.00-16.00
Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS!
Péntek: 8.00 – 13.00
Ebédidő minden nap 12 - 13 óra között!
Járási ügysegéd ügyfélfogadása:

SZERDA: 8-11.00 óráig

 

Fogadóórák:
POLGÁRMESTER: Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében

JEGYZŐ: Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében


SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Polgármester: Kotzó László
Elérhetősége: 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.
Tel.: 88/496-192/16. mellék, 88/496-372/16. mellék
Email: ph.osi@invitel.hu

Jegyző: Péringer Ferencné
Elérhetősége: 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.
Tel: 88/496-192/17. mellék, 88/496-372/17. mellék
Email: ph.osi@invitel.hu

Igazgatási csoport

Ügykezelő

Ügyek

Elérhetőség

Kovács Zoltánné

Iktatás, adminisztrációs tevékenység, telefonközpont kezelése

 

Tel: 88/496-192, 88/496-372

Ügyintézők

Ügyek

Elérhetőség

Andrásiné Marton Mónika

aljegyző

Lakásfenntartási támogatás, aktív korúak ellátása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Telefon:

88/496-192,

88/496-372

17. mellék

Andrási Attiláné

Szociális ügyekben (lakásfenntartási támogatás, aktív korúak ellátása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) ügyfélfogadás, önkormányzati segély, szociális étkezés

népesség-nyilvántartás, lakcímbejelentés és igazolás,

anyakönyvi ügyek (apai elismerő nyilatkozat, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, névváltoztatási kérelmek)

hagyatéki ügyek 

helyiség-, és terembérletek

Telefon:

88/496-192,

88/496-372

18. mellék

Kővári Nóra

Adó ügyek (gépjármű-, iparűzési és kommunális adó, adó-és értékbizonyítványok kiállítása, eb- és méhészeti nyilvántartás, működési engedély ügyek, kereskedelmi tevékenység bejelentése és nyilvántartása, telephelyengedély, termőfölddel kapcsolatos ügyintézés, kifüggesztések, közterület-használat

Telefon:

88/496-192,

88/496-372

19. mellék

 

 

Pénzügyi csoport

Ügyintézők

Ügyek

Elérhetőség

Szabóné

Szili Mónika

gazdasági vezető

A pénzügyi csoport szakmai irányítója.

Gazdálkodási rendeletek és szabályzatok előkészítése.

MÁK felé pénzügyi és gazdálkodási jelentések

Telefon:

88/496-192,

88/496-372

13. mellék

Major Lászlóné

Munkaügyek, közfoglalkoztatás, könyvelés, számlázás, banki kifizetések

Telefon:

88/496-192,

88/496-372

13. mellék

Czirokné Solymosi Erika

Házipénztár, könyvelés, közfoglalkoztatásra vonatkozó támogatás elszámolása

Telefon:

88/496-192,

88/496-372

11. mellék

 

 

 

 

2017. november 24. Emma napja van

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
November 2017