dfhdsfhds
rdse trez re
fdt ufdudfzdfz
frtu fdzu drfz
dfz ds hdeth dth

Segélyhívások

107

105

104

 

112

Jelenlegi hely

Címlap

Magánfőzés bejelentése (saját célú házi párlatfőzés)

Nyomtatóbarát változatEmail

2015. január 1-i hatállyal módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt), mely alapján több tekintetben megváltozott a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása.

Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Magánfőzőnek minősül az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

A magánfőzés utáni adóbevallás: Évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz, első ízben 2016. január 15-ig. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

Bejelentési kötelezettség a vámhatósághoz: Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni.

 

Jogkövetkezmények:

 A vámhatóság magánfőzésre használt desztillálóberendezést lefoglalja, ha

  • a magánfőző a bejelentésében az adó megállapításához szükséges adatokra, valamint a bérfőzésben előállított párlatra vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz;
  • a magánfőző a desztillálóberendezést a párlattól eltérő alkoholtermék előállítására használja;
  • a magánfőző a párlatot a fentiekben ismertetettektől eltérően értékesíti.

A vámhatóság ellenőrzései során a Jöt-ben és a kapcsolodó végrehajtási rendeletben meghatározottak teljesülését vizsgálja. A vámhatóság vizsgálni fogja továbbá az alkoholvizsgáló mobil laboratórium bevonásával végzett ellenőrzések alkalmával a közúton, közterületen, nem jövedéki engedélyes kereskedők üzlethelyiségeiben (elsősorban olyan a vendéglátó-ipari üzletekben, ahol párlat illegális forgalmazása feltételezhető) előtalált olyan alkoholtermékeket, melyek tekintetében vélelmezhető, hogy magánfőzés vagy bérfőzés keretében kerültek előállításra. A vámhatóság a bérfőzetőkre vagy a magánfőzőkre vonatkozó  közérdekű bejelentések kivizsgálását is elvégzi.

 

Ügyintéző: Kővári Nóra, telefon: 88/496-192 / 19 mellék

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Bejelentés desztilláló berendezés feletti tulajdonszerzésről magánfőzés esetén

Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről (NAV részére benyújtandó nyomtatvány)

Bevallás előállított magánfőzött párlat után (benyújtandó tárgyévet követő év január 15-ig)

2017. május 24. Eszter napja van

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
January 2015