Menüpontok

Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Jelenlegi hely

Címlap

Hírek, aktualítások

FELHÍVÁS BÖLCSŐDEI IGÉNYEK JELZÉSÉRE

Tisztelt Lakosaink!

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt) amennyiben a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. 

A Gyvt. értelmében az önkormányzat ezen kötelezettségének 2019. január 1-től kell eleget tennie. 

A Gyvt. 94. § (3a) bekezdése szerint az önkormányzat minden év március 1-jéig felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon, annak érdekében, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezhesse a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

 

A bölcsődei ellátás kérésének feltétele:

-     a gyermek húszhetes korának betöltése (bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától három éves koráig nevelhető),

-     a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szülő/törvényes képviselő munkavégzése (ide értve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni). A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, Ez azt jelenti, hogy a kisgyermek 2,5 éves korától óvodába járhat.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátásra vonatkozó igényüket az Ősi Polgármesteri Hivatalnál (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.) hozzáférhető, vagy a települési honlapról (www.osikozseg.hu) letölthető Nyilatkozat nyomtatványon jelezhetik.

 

Kérjük, hogy az igényeket a Nyilatkozat egy kitöltött, szülő/törvényes képviselő által aláírt példányával az Ősi Polgármesteri Hivatal (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.) címére kell eljuttatni személyesen vagy postai úton legkésőbb 2018. április 15. napjáig.

N y i l a t k o z a t bölcsődei ellátási igényre vonatkozóan 

 

Ősi Község Önkormányzata

Meghívó Közmeghallgatásra

Hivatásos gondnoki képzés: 2018. február 26 - március 01

Tájékoztató

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján hivatásos gondnoki képzést tart. A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a cselekvőképességében részlegesen, vagy teljesen korlátozott személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátáshoz.

A hivatásos gondnoki képzésre jelentkezhet, aki:

-          nagykorú,

-          cselekvőképes,

-          büntetlen előéletű,

-          legalább középfokú iskolai végzettségű,

-          magyar állampolgár.

A képzés tervezett időpontja: 2018. február 26-2018. március 01., helyszíne: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., fszt. Lasztovicza Jenő terem. A képzés költsége: 35.000,- Ft.

A képzés időtartama 28 óra, amely az írásbeli vizsga 1 órás időtartamát is magában foglalja.

A képzés tesztkérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul, a vizsga ideje: 2018. március 08.

A vizsga értékelése a vizsga napján történik. Az értékelés során a lehetséges értékelés: megfelelt/nem felelt meg. Nem bocsátható vizsgára az a személy, aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott.

A képzésben részt vevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal által kiállított tanúsítványt kapnak, amely alapján Budapest Főváros Kormányhivatal nyilvántartásba veszi őket.

A képzésre jelentkezni személyesen, illetve a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és Hivatal alábbi elérhetőségeire történő megküldésével 2018. február 23. napjáig lehet.

Levelezési cím: Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

E-mail: vemkh.szoc.gyamugy@veszprem.gov.hu

A képzésen való részvétel feltétele, hogy a jelentkező a képzés díját legkésőbb 2018. február 23. napjáig megfizesse. A Kormányhivatal a befizetett részvételi díjról számlát állít ki, mely a képzésen kerül átadásra a résztvevőnek.

A képzéssel, illetve a hivatásos gondnoki tevékenységgel kapcsolatosan további információt Badiczné Juhász Anna nyújt a 88/579-311-es telefonszámon, vagy a vemkh.szoc.gyamugy@veszprém.gov.hu e-mail címen.

Oldalak

2018. november 18. Jenő napja van

ELÜGY

 

e-Papír

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
November 2018